ขอนแก่น-อิทธิพลของพายุโซนร้อนซินลากูส่งผลดีต่อนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอชุมแพ

อิทธิพลของพายุโซนร้อนซินลากูส่งผลดีต่อนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอชุมแพ

วันนี้ ( 3 ส.ค.63) อิทธิพลของพายุโซนร้อนซินลากู ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย สำหรับพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อิทธิพลของพายุส่งผลให้
ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังจะแห้งตาย หลังประสบปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดทางน้ำไหลผ่าน ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมฉับพลัน

สำหรับปริมาณน้ำล่าสุดลำน้ำเชิญ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ระดับน้ำกักเก็บ 220.180 ม.รทก. เหนือประตูระบายน้ำเชิญ ปริมาณน้ำ 220.340 ม.รทก. ระดับท้ายน้ำ 215.080 ม.รทก. ขณะที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำในปัจจุบัน (3 ส.ค.63) 53.470 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 16.250 ล้าน ลบ.ม.

ด้านนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นอภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า อิทธิพลของพายุโซนร้อนซินลากู ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย สำหรับพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ วันที่ 3 ส.ค. ยังไม่พบว่ามีพื้นที่ใดน้ำท่วม บ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือนร้อนเสียหาย เบื้องต้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยเฉพาะอำเภอชุมแพ ที่มีลำน้ำเชิญไหลผ่าน ให้พร้อมรับมือกับเหตุวาตภัยและอุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลัน ได้แจ้งให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน คอยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนเอง หากพบปัญหาให้รีบรายงานมายังอำเภอชุมแพเป็นการด่วน รวมทั้งคอยตรวจเช็คปริมาณน้ำในลำน้ำเชิญ หากมีน้ำป่าไหลหลากให้รายงานทันที เพื่อที่จะแจ้งเตือนให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ปลายน้ำได้ระวังตัวและพร้อมที่จะอพยพออกจากพื้นที่หากปริมาณน้ำสูงจนสามารถส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยของประชาชน