ขอนแก่น-หนองสองห้องจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ร.10

ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมีหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐเอกชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอบรมอาชีพด้านเกษตรและเปิดให้บริการ การออกร้านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การบริการซ่อมเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรและ รถจักรยานยนต์ พร้อมซ่อมเครื่องไฟฟ้าทุกขนิดฟรี

ในงานทั้งเปิดบูธให้บริการ เช่นคลินิกดิน คลิกนิกน้ำ คลินิกพืช ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช คลินิกข้าว คลินิกบริหารศัตรูพืช และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ร่วมบริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า ให้ฟรี คลินิกหม่อนไหม ฯ คลิกนิกยางพารา คลินิกประมง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 คลินิกสหกรณ์ คลินิกผึ้ง และคลินิกปศุสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอมาเปิดให้คำปรึกษาแนะนำฟรี

ทีมข่าวอีสานเดลีออนไลน์ ขก