หนองคาย-กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดยบก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) ประชุมกำหนดแนวทางบูรณาการวางแผนในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

หลังมีขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติลอกลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านพื้นที่ดังกล่าว
ที่ ห้องประชุมพระใส ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ชั้น ๓ (ศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเก่า) พล.ต.สวราชย์ แสงผล ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี มอบให้ พ.อ.มงคล หอทอง ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี /ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 เดินทางเป็นประธานการประชุมหารือกำหนดแนวทางบูรณาการวางแผนในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย หลังมีขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติลอกลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด จาก พ.อ.เรวัฒ ธรรมจิรเดช รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
สืบเนื่องมา จากปรากฏข่าวสาร และเหตุการณ์การจับกุมยาเสพติดรายใหญ่หลายคดีในพื้นที่ตอนใน และผู้ต้องหา รับว่าได้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดผ่านพื้นที่อำเภอท่าบ่อ และอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย และทวีความรุนแรงขึ้น จากข่าวสารทราบว่า มียาเสพติดจำนวนมหาศาลที่เตรียมลักลอบลำเลียงเข้ามาในประเทศ ซึ่ง กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดย บก.ควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มีความห่วงใย ต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศอปส.นด, ศปปสอ.ท่าบ่อ, ผู้แทน ศป.ปส.อ.เมืองหนองคาย ,กองกำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ,ภ.จว.หนองคาย,ตม.จว.หนองคาย, ด่านศุลกากรหนองคาย, ฉก.ตชด.24,ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดติด ตำรวจภูธรภาค 4,สภ.เมืองหนองคาย, สภ.บ้านเดื่อ, สภ.ท่าบ่อ, สน. เรือศรีเชียงใหม่ ,สน.เรือหนองคาย, ร้อย.คทร.ที่ 2, ร้อยฉก.ตชด.245,มว.คทร.ที่ 1 ร้อย คทร.ที่ 2, หน.ชปข.2, หน.ชปข.3,ขป.คทร.ที่ 204, ชพส.ที่ 2110 :ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย