หนองคาย(ชมคลิป) กกล.สุรศักดิ์มนตรีเปิดการอบรม โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนระหว่างบ้านหาดคำ กับ บ้านท่าพระ เมืองหาดทรายฟอง สปป.ลาวเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 63 ที่ ศาลาประชาคม บ้านหาดคำ หมู่ที่ 2 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย พล.ต.สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มอบให้ พ.อ.มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 / ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (ร.13) เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ระหว่างบ้านหาดคำ อำเภอเมือง หนองคาย กับ บ้านท่าพระ เมืองหาดทรายฟอง สปป.ลาว โดย มีนายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย, พ.อ.เรวัฒ ธรรมจิรเดช รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 ,พ.ต.ท.ธรณินทร์ ศรีทอง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองหนองคาย,ร.ต.อ.เรืองศักดิ์ ผาเจริญ รอง ผบ.ร้อง ตชด.245 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และผู้เข้ารับการอบรมร่วมให้การต้อนรับ
เนื่องจาก สถานการณ์ปัญหา และภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศไทย ในปัจจุบัน เป็นลักษณะผสมผสาน มีความสลับชับซ้อน หลากหลายเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประชาชนและประเทศโดยรวม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบชุมชนและสร้างระบบหมู่บ้านเข้มแข็งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดน กองบังคับการควบคุมที่2 กกล.สุรศักดิ์มนตรี ได้มอบหมายให้ กองร้อยเคลื่อนที่เร็วที่ ๒ จัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน บ้านหาดคำ อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาด และ บ้านท่าพระเมืองหาดทรายฟอง สปป.ลาว ขึ้น โดยมี ร.ท. ณัฏฐภัทร สุขศิริ ผู้บังคับกองร้อยเคลื่อนที่เร็วที่ 2เป็นผู้กล่าวรายงาน


จากนั้น พ.อ.มงคล หอทอง ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือและทัศนคติระหว่างประชาชนชายแดน ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ของหมู่บ้านคู่ขนาน ให้เกิดความสามัคคี พร้อมน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และมอบพันธุ์กล้าไม้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่า เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ตามชายแดนอย่างยั่งยืน ก่อนเดินทางไปยัง ตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหนองสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย พบปะให้กำลังใจและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน:ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย