ขอนแก่น(ชมคลิป)โรงเรียนเอกชนทำเก๋ “พิธีไหว้ครู” ให้นักเรียนนำหนังสือที่ไม่อ่านแทนดอกไม้บูชาครูเพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงาและลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น จัดงานไหว้ครูปรับเปลี่ยนจากใช้กรวยดอกไม้ไหว้ครู เป็นรับบรจาคหนังสือมือสองจากผู้ปกครองและนักเรียน มาไหว้ครูแทนเพื่อส่งมอบให้ผู้ด้อยโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของหนังสือและการเป็นผู้ให้

ที่โรงเรียนกัลยาณีวิทยา ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครูด้วยดอกไม้หนังสือมือสอง แทนการให้นักเรียนนำกรวยดอกไม้มาไหว้ครู แต่ยังคงมีตัวแทนห้องจัดพานดอกไม้ ที่ประกอบด้วย ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็มที่เป็นสัญลักษณ์การบูาครูอยู่ ส่วนนักเรียนในชั้นเรียนที่เหลือจะถือหนังสือมือสองที่คัดเลือกมาเพื่อนำมาไหว้ครูและบริจาคให้โรงเรียน หลังจากนั้นโรงเรียนจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา

ครูกัลยาณี ศรีหามาตย์ ผู้จัดการโรงเรียนเปิดเผยว่า การจัดพิธีไหว้ครูนั้นมีเป็นประจำปีการศึกษา แต่ปีนี้ทางโรงเรียนได้เลื่อนกิจกรรมออกมาเนื่องจากการเปิดภาคเรียนช้าลง ทำให้ต้องมาจัดในเดือนกรกฎาคม เป้าหมายของการจัดพิธีไหว้ครูด้วยดอกไม้หนังสือมือสองคือต้องการลดปริมาณขยะลง เนื่องจากว่าเมื่อนักเรียนนำเอากรวยดอกไม้มาเข้าร่วมพิธี เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้ีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดในการเริ่มต้นที่จะให้นักเรียนเข้ามาขอขมาครูเกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของดอกไม้หนังสือ ซึ่งจะเป็นหนังสือที่นักเรียนมีอยู่แล้วที่บ้าน อาจจะเป็นหนังสือที่นักเรียนชอบอ่านและได้รับคัดเลือกมาเพื่อบริจาคในวันนี้ จึงเปลี่ยนจากกรวยดอกไม้มาเป็นดอกไม้หนังสือ

นอกจากนี้ยังต้องการให้เด็กได้เรียนรู้หรือจุดประกายการให้ เพื่อไม่ให้มองว่า การไหว้ครูนั้นครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเท่านั้น แต่ตัวของนักเรียนเองในอนาคตก็สามารถเป็นผู้ส่งต่อมอบความรู้ให้ผู้อื่นได้เช่นกัน วันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่นักเรียนจะส่งมอบความรู้ให้กับผู้อื่นโดยเป็นหนังสือเล่มเล็กๆของเขา จึงเป็นที่มาของกิจกรรมไหว้ครูที่เปลี่ยนจากกรวยดอกไม้มาเป็นดอกไม้หนังสือ หรือหนังสือมือสองนั่นเอง

สำหรับปีนี้เป็นการจัดไหว้ครูดอกไม้หนังสือปีแรก และจะมีการขยายในปีการศึกษาต่อๆไปเนื่องจากได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ปกครองและนักเรียน เพราะหลังจากเปิดกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นผู้ให้ และกลับบ้านไปเพื่อคัดเลือกหนังสือของตัวเองมา ส่วนผู้ปกครองเองก็มีความกระตือรือร้นที่จะหาหนังสือมามอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อส่งต่อไปยังมูลนิธิกระจกเงา