หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ชาวลุ่มภูแห่ชมฉากตระการตา “ศึกยุทธหัตถี” วีรกรรมพระองค์ดำ ปลุกจิตสำนึกให้ลูกหลานหวงแหนแผ่นดินไทย

ผู้คนเนืองแน่น เต็มอัฒจันทร์ หอบลูกจูงหลานแห่ชมการแสดง แสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน หรือ เมืองหนองบัวลุ่มภู วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระองค์ดำ) ตอน “ศึกยุทธหัตถี” ปลุกจิตสำนึกให้ลูกหลานไทยรักชาติ รักแผ่นดิน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563) ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการเปิดงาน แสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน หรือ เมืองหนองบัวลุ่มภู เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน ” ยุทธหัตถี” (หรือพระองค์ดำ) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2563 มีการจัดการแสดง แสง สี เสียง ยุทธหัตถี ให้ชมฟรีทุกคืน พร้อมกับการแสดงของคอนเสิร์ตศิลปิน นักร้อง หมอลำ ทุกคืน พร้อมกับงานแพรพรรณเมืองลุ่มภู สู่สากล ผู้มาชมงานสามารถเลือกซื้อหาชมสินค้าผ้าลายพื้นเมืองของชาวหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เพื่อถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของหนองบัวลำภู โดยเฉพาะการนำเสนอความเป็นมา อัตลักษณ์ และความโดดเด่นของลายผ้าจังหวัดหนองบัวลำภู


นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับการแสดงแสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน “เมืองหนองบัวลุ่มภู” ตอน “ ยุทธหัตถี”สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในครั้งนี้เพื่อสร้างสำนึกแห่งการสืบสาน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษ ที่ปกป้องและปลดปล่อยอิสระภาพแก่ชาวสยาม มานับเนื่องแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในฐานะ นักรบ นักปกครอง และในฐานะกษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติและอยู่คู่ชาติบ้านเมืองมาจวบจนปัจจุสมัย


ในการแสดงแสงสีเสียงในครั้งนี้ เป็นการจัดฉากการแสดงที่สมจริง ตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมในฉากการแสดง การต่อสู้ การรบ ชนช้าง และเป็นการจัดงานครั้งแรกที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ ทำให้มีชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ พาลูกหลานมาชมการแสดงเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน จนล้นเวทีและที่นั่งที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับการนั่งชม เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานไทย ในด้านการสานสร้างพลังความสามัคคีของคนในชาติ ให้ได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่างว่าครั้งหนึ่ง ชาติไทยเคยตกอยู่ในภาวะเพลี่ยงพล้ำ หากในยามที่ทุกคนลุกขึ้นมาร่วมสร้างสามัคคี พลังแห่งความรักชาติ รักแผ่นดิน ประเทศชาติบ้านเมืองเราก็จะผ่านพ้นวิกฤติก้าวสู่ความเป็นอิสรภาพได้ด้วยพลังความรักสามัคคีของคนในชาติ


ซึ่งการจัดแสดงในครั้งนี้เป็นการเล่าขาน ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน จากอดีตจังหวัดหนองบัวลำภู หรือแต่เดิมก็คือเมือง นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ที่ พระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต ได้นำผู้คนอพยพผู้คนจากเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทร์ มาอยู่ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ในปี พ.ศ. 2106 และในอดีต เมื่อปี พ.ศ. 2117 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในระหว่างที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ให้แก่พม่าสมัยพระเจ้าหงสาวดี สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ได้ยกกองทัพช่วยพม่ารบกับกรุงเวียงจันทน์ โดยมีสมเด็จพระนเรศวรตามเสด็จพระราชบิดาช่วยรบ ระหว่างทาง สมเด็จพระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระนเรศวร นำกองทัพเสด็จประทับแรมที่บริเวณหนองบัว เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงามและมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
ในขณะนั้น สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงพระประชวรด้วยไข้ทรพิษ พระเจ้าหงสาวดี ได้ ทราบข่าวจึงอนุญาตให้สมเด็จพระนเรศวร เดินทางกลับเพื่อรักษาพระองค์ ในเวลาต่อมาชาวเมืองหนองบัวลำภู จึงได้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้น ที่ บริเวณริมสระน้ำ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดหนองบัวลำภู มาจนถึงทุกวันนี้ และในแต่ละปีก็จะได้มีการจัดงานบวงสรวงสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประจำในทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู