ขอนแก่น(ชมคลิป)หมอเหรียญทองส่งข้อความถึงพ่อเมืองหมอแคน ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโพสต์รูปโชว์ 3 นิ้วขณะที่กำลังถวายพระพรชัยมงคล

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 หมอเหรียญทอง แน่นหนา หรือ พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่า ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ได้โพสต์ข้อความอันแสดงออกถึงการเป็นปฏิปักษ์ต่อพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน ปลัด อบต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น คือผู้บังคับบัญชาโดยตรงกรุณาแสดงความชัดเจนในการดำเนินการปลด ข้าราชการคนดังกล่าวออกจากการเป็นข้าราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ โดยด่วน มิฉะนั้นผมจะดำเนินการเอาผิดทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาของ ข้าราชการคนดังกล่าวในทันที พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา 24 ก.ค.63 เวลา 22.42 น

ต่อมาเวลา 23.48 น. ก็ได้มีการโพสต์อีกหนึ่งข้อความว่า ได้โปรดแชร์ข้อความนี้ถึง ผวจ.ขอนแก่น ด่วนที่สุด ความว่า เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อกรุณาทราบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อกรณี ข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ได้โพสต์ข้อความอันแสดงออกถึงการเป็นปฏิปักษ์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอย่างชัดเจน พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นข้าราชการตาม พ.ร.บ.หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นจึงต้องแสดงความชัดเจนในการดำเนินการปลด  ออกจากการเป็นข้าราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญทันที มิฉะนั้นจะเป็นการเพิกเฉยละเลยอันเป็นความผิดทั้งทางวินัยและอาญา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการอย่างจริงจังพลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ซึ่ง นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ก็ได้รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยหลังจากที่มีการโพสต์ภาพและข้อความบนโลกโซเชียล ก็ได้มีการสั่งการให้เร่งตรวจสอบและให้นายอำเภอหนองสองห้อง ได้สอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว.