(ชมคลิป)จังหวัดหนองคาย ขานรับนโยบายการแต่งกายผ้าไทย เพื่อ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “


วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย นายศุภกร มูลสุวรรณ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย โดยมีนายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย และนายสมาน นวลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคายให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดงาน “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ” ในครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธุ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาไทย
ด้านนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายไพโรจน์โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้เชิญชวนชาวหนองคายแต่งกายและสวมใส่ผ้าไทย โดยเฉพาะข้าราชการเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยเป็นประจำทุกวัน ยกเว้นวันที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ เพื่อตอบสนองต่อ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 เรื่องมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน