หนองบัวลำภู-จิตอาสาอำเภอศรีบุญเรือง ร่วม”ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติ”


วันนี้ 24 กรกฏาคม 2563 ณ สวนป่าสาธารณประโยชน์ “บะขวาง” บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับอำเภอศรีบุญเรืองโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน และ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
ร่วมกับทุกภาคส่วนภายในอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ “บะขวาง”บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธีและนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง นางกุลญดา ทอนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู พระครูสิรินวการ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีมงคล นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่ สถานศึกษา เอกชน และประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คนเข้าร่วมโครงการและร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่กำหนด
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู