ขอนแก่น(ชมคลิป)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ยืนยันการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ยืนยันการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการที่ร้องขอ พร้อมเตรียมขอวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์

          วันที่ 9 ส.ค. 64  นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงกรณีที่องค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องการขอรับวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของโรงพยาบาลฯ หลังพบว่า ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากสำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น เพียง 700 โดส จากเดิมที่ได้มีการเสนอขอรับวัคซีนไฟเซอร์ในการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบาลที่มีอยู่ทั้งหมด 1,400 คน  ว่า วัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ ที่ฉีดให้กับุคลากรด่านหน้านั้น จากการที่ได้พูดคุยแล้ว ทุกที่ของโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาดใหญ่ ได้มีการขยายเตียงรองรับการใช้ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดสรรวัคซีนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ ทุกครั้งจะมีการประชุมในการจัดสรรวัคซีน โดยจังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า รอบแรก 9,480 โดส จากที่นำเสนอขอรับการจัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า ทั้งจังหวัด 17,035 คน โดย รพ.ขอนแก่น ขอรับบูสเตอร์เข็ม 3 รวม 1,400 คน รพ.ศรีนครินทร์ 5,200 คน ดังนั้นในรอบแรกที่จังหวัดได้รับมา คณะทำงานได้เร่งจัดสรรไปในระดับอำเภอ หรือ รพ.ต่าง ๆ ตามสัดส่วน แบ่งเฉลี่ยกันตามที่ได้รับมาแต่ละรอบ ซึ่งในรอบแรกนี้ รพ.ขอนแก่น ได้รับการจัดสรร 700 คน เท่ากับร้อยละ 50 หรือ ครึ่งหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าที่ได้เสนอขอรับการจัดสรรขึ้นมา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนให้มั่นใจ สสจ.ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์ทุก รพ. เท่ากัน การจัดสรรวัคซีนได้มีการจัดสรรตามความเหมาะสม ตอนนี้ได้มีการขอวัคซีนเพิ่มเติมให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฎิบัติงานด่านหน้าให้ครบตามจำนวนที่ร้องขอ.

#อีสานเดลี่ออนไลน์