หนองบัวลำภู – นายอำเภอเมืองขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม

เชิญร่วมขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมด้วยการทำบุญ รักษาศีล ตั้งจิตภาวนาทุกวันพระ ในเทศกาลเข้าพรรษา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันธรรมสวนะ(วันพระ)เมื่อเวลา 07.00น. ณ วัดถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รักษาศีล และตั้งจิตภาวนา เพื่อขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม โดยนำหลักธรรมเรื่อง “ทาน ศีล ภาวนา”ไปสู่การปฎิบัติ เพื่อลดความโลภ
และนำศีลห้าไปปฎิบัติเพื่อละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมรักษาจิตใจให้ผ่องใส และภาวนาให้รู้แจ้งว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น ซึ่งวันนี้พระอาจารย์ไชยญา วฑฺฒโน วัดถ้ำกลองเพล ได้ปาฐกถาธรรมเรื่องการสมาทานศีลซึ่งไม่ใช่ทำเฉพาะที่วัดทำที่บ้านก็เป็นมงคลกับชีวิตโดยเฉพาะการนำไปปฎิบัติ และท่านยังได้แสดงธรรมว่าให้เสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งวันนี้ได้ร่วมทำบุญในวันพระ
และในวันเดียวกันเมื่อเวลา 11.00 น.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมพระสงฆ์ ณ วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการเชิญชวนเข้าวัดทุกวันพระเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมด้วยการทำบุญ รักษาศีล ตั้งจิตภาวนาทุกวันพระ ในเทศกาลเข้าพรรษา โดยจะหมุนเวียนไปยังวัดในพื้นที่ตำบลภายในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นหลักและจะทำเป็นประเพณีสืบไป ดร.ประยูรฯนอภ.เมืองหนองบัวลำภู กล่าวเชิญชวน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู