ขอนแก่น – นายกนักมวย มอบถุงยังชีพกลุ่มเสี่ยงโควิด19 หลังผ่านการกักตัว

วันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 64 พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง และต้องกักตัว 14 วัน ในเขตพื้นที่ ต.บ้านขาม จำนวน 8 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านขาม รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ และอสม.ทุกหมู่บ้าน เฝ้าระวังให้การดูแลอย่างใกล้ชิด