ขอนแก่น(ชมคลิป)นายอำเภอแวงใหญ่พร้อมจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกป่าหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ร.10


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00น. ที่แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ห้วยบง โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอแวงใหญ่ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 พระสกนิกรทุกหมู่เหล่า จำนวน100คน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน1000 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นมะค่า และต้น พะยูง และปลูกหญ้าแฝก จำนวน10000 กล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28 กรกฎาคม 2563
นายปรัตถกร กล่าวว่า ด้วยสำนึกในมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทางอำเภอแวงใหญ่ โดย อบต.โนนสะอาด ได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติขึ้น เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และจิตอาสา ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการดักตะกอนดิน ป้องกันดินถล่ม น้ำท่วมฉับพลัน ริมถนน ริมคลอง รวมทั้งพื้นที่วิกฤติ และเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริในการดำเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ในการพัฒนาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ สภาพแวดล้อม และเพื่ออนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาให้มีความสมดุล ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักดูแลเอาใจใส่ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต.
ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง ผู้สื่อข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น รายงาน.