ขอนแก่น (ชมคลิป) ‘พ่อเมืองหมอแคน’ ให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ไม่หวั่นกลัวความไม่ถูกต้อง เน้นแสวงหาข้อเท็จจริงในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมครบรอบ 130 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ด้านผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้านขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ไม่หวั่นกลัวความไม่ถูกต้อง เน้นแสวงหาข้อเท็จจริงในการแก่ปัญหาความขัดแย้ง เผยเคยถูกส่งข้อความขู่เอาชีวิต

            เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการอ่านสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  สารจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในกิจกรรมวันครบรอบ 130 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 26 อำเภอ เข้าร่วม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 และเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

            นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า แม้ที่ผ่านมาประชาชนอาจจะได้เห็นข่าวสารปรากฏทางสื่อต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ แต่สำหรับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว ยืนยันว่า ไม่มีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านคนใดที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดขอนแก่น โดยปลัดจังหวัดขอนแก่น ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกอำเภอ เพื่อมอบนโยบายและให้กำลังใจในการทำงาน ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานของทางจังหวัด โดยเฉพาะการดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและตำบล ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการสอดส่องดูแลในเรื่องของความประพฤติและระเบียบวินัยของกำนันผู้ใหญ่ด้วย ซึ่งหากพบว่า มีการกระทำความผิดก็จะมีบทลงโทษตามระเบียบและกฎหมาย

            ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวอีกว่า ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้าน คือ เมื่อเกิดเรื่องความขัดแย้ง ขอให้มีความนิ่งและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปอย่างไร เพื่อหาทางออกให้กับปัญหา แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องเข้มแข็งและไม่ย่อท้อต่อความไม่ถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาตนเองก็เคยถูกบุคคล ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ส่งข้อความมาข่มขู่เอาชีวิต เนื่องจากไม่พอใจที่ตัวเองไปทำธุรกรรมทางการเงินโดยการกู้เงินกองทุนฯ ไม่ได้ และต้องการที่จะกู้ให้ได้ จึงได้ส่งข้อความมาข่มขู่ผู้ว่าฯ ซึ่งขณะเกิดเรื่อง ทางอำเภอได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจ และสามารถสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเหตุการณ์ที่หยิบยกขึ้นมาเล่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ฟังในครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการให้เป็นตัวอย่างในการทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างอดทน และมุ่งแสวงหาทางออกเป็นสำคัญ