มุกดาหาร – กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเตือน 7 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเตือน 7 จังหวัดริมแม่น้ำโขง เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเขื่อนไซยะบุรีมีน้ำมาก ทำให้ท้ายเขื่อนน้ำเพิ่มสูง ขณะที่ระดับน้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหาร ยังคงเพิ่มระดับขึ้น 5 เซนติเมตร แต่ยังต่ำกว่าตลิ่ง 5.33 เมตร ระดับวิกฤตอยู่ที่ 12.50 เมตร


กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 27/2565 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2565 เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง และให้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง พบว่าในช่วงวันที่ 11-12 ส.ค.65 มีฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณเหนือพื้นที่แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรีเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์ในช่วง 13-18 ส.ค.65 จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ในอัตราประมาณ 9,000-10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ด้านท้ายเขื่อนไซยะบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้น


ดังนั้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง บริเวณริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่ จ.เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร,อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 เมตร อย่างฉับพลัน ในช่วง 14-18 ส.ค.นี้ พร้อมทั้งได้ขอให้ประชาชนที่สัญจรทางน้ำให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
สำหรับแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดมุกดาหาร วัดที่อุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร กรมทรัพยากรน้ำ วัดได้ 7.17 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานตอนเช้า 5 เซนติเมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 5.33 เมตร โดยระดับวิกฤตอยู่ที่ 12.50 เมตร ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายแห่ง โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำโขง แม้ว่าจะยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมาก แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบด้านการเกษตร และผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขงได้อีกด้วย


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร