ศรีสะเกษ ประเมินเข้มออกใบรับรองความรู้ความสามารถช่างแอร์มืออาชีพ รุ่นแรกเจ๋งผ่านฉลุยครบทั้ง 12 คน


เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้มีการประเมินรับรองความรู้ความสามารถช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 12 คน และได้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครบทั้ง 12 คน ทั้งนี้ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่ ปี 2558-2561 ที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กแล้ว จำนวน 94 คน ซึ่งช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จะเป็นอีก 1 สาขา ที่จะประกาศให้ต้องดำเนินการ โดยผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างดังกล่าว ซึ่งมีคุณสมบัติที่สำคัญประการแรกก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ รวมถึงมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ผ่านการฝึกอบรมในสาขาดังกล่าว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถยื่นประกอบคำขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เลขที่ 320 หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ หรือโทร 0-4561-5864 ต่อ 132 ในวันและเวลาราชการ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน