ศรีสะเกษ- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ที่อำเภอปรางค์กู่


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ นางแย่ง ดียิ่ง อายุ 75 ปี ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมี นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ (ปภ.) ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัด นายเทเวศน์ มีศรี นายอำภอปรางค์กู่ นางมัลลิกา เกษกุล รองนากเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี


นายสำรวย กล่าวว่า สืบเนื่องจากได้เหตุเกิดอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง และทรัพย์สินอื่น ๆ มูลค่าความเสียหายประมาณ 200,000 บาท ซึ่งเป็นบ้านของ นางแย่ง ดียิ่ง อายุ 75 ปี อาศัยอยู่กับสามี นายทัน อักษร อายุ 78 ปี มีบุตรร่วมกัน 4 คน แยกครอบครัวแล้ว ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ 700 บาทต่อเดือน
ซึ่งความช่วยเหลือในครั้งนี้ได้มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประกอบด้วย อำเภอปรางค์กู่ มอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด อบต.ดู่ ดำเนินการสำรวจความเสียหายและจะดำเนินการให้การช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย เป็นเงิน 33,000 บาท ตามระเบียบราชการ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลืออีก จำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
ส่วนทางด้าน สำนักงาน พม.จ.ศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 5,000 บาท รวมทั้งสำนักงาน ปภ.จ.ศรีสะเกษ มอบสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม และนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้อนุมัติเงินปลอบขวัญและจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ ด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน