มุกดาหาร(ชมคลิป)หว้านใหญ่เข้มแข็งสกัดกั้นยาเสพติดและแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าพื้นที่


อำเภอหว้านใหญ่เข้มแข็งสกัดกั้นยาเสพติด และแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าพื้นที่ หลังจากสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดมุกดาหารประกาศปิดชายแดน
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญบ. ผรส. ชรบ. ทุกตำบลร่วมกันลาดตระเวนตรวจตราตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นมิให้แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งจัดระบบการข่าวให้มีประสิทธิภาพ จัดระเบียบจุดจอดเรือ เพื่อป้องกันมิให้เรือลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ ตรวจตรารีสอร์ท/ ห้องพัก รวมทั้งแจ้งผู้ประกอบการไม่ให้ที่พักพิงแก่แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ กล่าวว่า พื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ มีหมู่บ้านที่ติดชายแดนกว่า 20 กม. ส่วนมาตรการเข้มของอำเภอมีการตั้งชุด ชรบ. ในการเฝ้าระวังตั้งเวรยามทุกคืนโดยใช้ยุทธวิธีหน่วยพิทักษ์นาคราช เพื่อสกัดกั้นผู้ที่ลักลอบเข้ามาในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ธุรกิจต่าง ไ ร้านค้าที่เปิดแล้ว ประชาชนชาว สปป.ลาว อาจจะอยากกลับเข้ามาทำงาน แต่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ยังไม่เปิด ไม่สามารถให้เข้ามาได้ ในช่วงนี้อาจจะมีการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ จึงได้จัดกำลังของ ชรบ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาประจำหมู่บ้านมาช่วยดูแลเฝ้าระวังมาโดยต่อเนื่อง และจะดำเนินการต่อไป และมาตรการคุมเข้มยาเสพติด การลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้าสู่พื้นที่เป็นเรื่องที่สำคัญ หลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ
นายอำเภอหว้านใหญ่ กล่าวต่ออีกว่า ส่วนด้านยาเสพติดนั้น มีการจับกุมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายการข่าว สำหรับมาตรการเข้มข้นในช่วงนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ จากสถานการณ์โควิด – 19 โดยได้รับนโยบายที่จะสกัดกั้น จากท่านผู้ว่า ฯ เต็มกำลังเพื่อสกัดกั้นไม่ให้คนทะลัก หรือแอบลักลอบเข้ามา ซึ่งพื้นที่ติดชายแดนเป็นปัญหาที่สำคัญ ถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็แอบลักลอบเข้ามาได้
นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมเรื่อเรือ จากเครือข่ายหมู่บ้านที่มีอาชีพประมงอยู่แล้ว ประมาณ 345 ลำ จะใช้ชุดมวลชนที่มีอาชีพหาปลาเป็นเครือข่ายการข่าว จะมีการจัดอบรมให้เครือข่ายการข่าว โดยจะสร้างรหัสเรือ สีของเรือ เพื่อเป็นการแบ่งแยกที่จะช่วยทางการข่าวได้อีกทางหนึ่งด้วย

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร