(ชมคลิป)สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น เข้มการตรวจผู้โดยสารและรถทัวร์โดยสาร ที่เดินทางจากระยอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น เข้มการตรวจผู้โดยสารและรถทัวร์โดยสาร ที่เดินทางจากจังหวัดระยอง มากลงที่จังหวัดขอนแก่น ขณะที่ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปจังหวัดระยองยังคงเป็นปกติ

               วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 ผู้โดยสารที่เดินทางรถทัวร์ข้ามภูมิภาคเข้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้ามาจุดคัดกรองผู้โดยสารที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้จัดสถานที่คัดกรองไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรอกประวัติ พร้อมสแกน QR Code ไทยชนะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น หลังจากพบมีทหารจากประเทศอียิปต์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือไวรัสโควิด-19 ได้หลบหนีออกจากที่กักตัวไปตามสถานที่ต่างๆ

นางยุพิน โรจนสังวร กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่พบว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง ทำให้สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ต้องเข้มงวดผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าออกจังหวัดขอนแก่น เข้มข้นกว่าเดิม ซึ่งขณะนี้จังหวัดขอนแก่นมีรถทัวร์โดยสารที่เดินทางรับส่งผู้โดยสาร ไปยังปลายทางที่จังหวัดระยองวันละ 7 เที่ยว ผู้โดยสารที่จะขึ้นรถทัวร์จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือก่อนขึ้นรถ ขณะที่รถทัวร์โดยสารจะต้องมีการจัดการเว้นระยะห่างเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบการกระทำผิด ส่วนผู้โดยสารในขณะนี้ยังคงเดินทางไปปลายทางที่จังหวัดระยองตามปกติ แต่จะต้องเข้มข้นในมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19