หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป หลวงพ่อพระใส


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมในงานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป หลวงพ่อพระใส จำลอง ขนาดหน้าตัก 72 ซม.ในวันศุกร์ ที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เพื่อนำไปประดิษฐานที่ศาลาหลวงพ่อพระใส หน้าอาคารพระสิริปุณโณเมตตา อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น ณ โรงพยาบาลหนองคาย ในวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่เลื่อมใสในองค์หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย และเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของ2 แผ่นดิน ไทย- ลาว