อุบลราชธานี-“ปฏิบัติการรวงผึ้ง” ภารกิจ สำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ที่น้ำยืน


วันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปตรวจเยี่ยมการประเมินผลพื้นที่ปฏิบัติการรวงผึ้ง ตรวจเยี่ยมการเคลื่อนย้ายกำลังพลออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับชุดปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้โอวาท กล่าวขอบคุณกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน และถ่ายภาพร่วมกัน ซึ่งผลการปฏิบัติที่ผ่านมาสามารถปรับลดพื้นที่ได้ 29,742,180 ตารางเมตร ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดต่างๆ จำนวนกว่า 1,200 ทุ่น สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดมากกว่า 80 รายการและได้ทำลายในพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด และได้ส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยโดยมีผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่นเป็นสักขีพยาน ในการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพในพื้นที่ เพื่อยืนยันถึงผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการรวงผึ้ง 2020 และขอขอบคุณส่วนราชการในพื้นที่ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้การสนับสนุนปฏิบัติการในครั้งนี้


ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการรวงผึ้ง ๒๐๒๐ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร และกองบัญชาการกองทัพไทย ในความมุ่งมั่นเพื่อขจัดอันตรายจากทุ่นระเบิดให้หมดไปจากประเทศไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการปฏิบัติภารกิจด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของไทย และจะนำไปสู่ความมั่นใจของพี่น้องประชาชนในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างยั่งยืน


ภาพข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน