เทศบาลตำบลเขมราฐ จัดประชุมปรึกษาหารือกลุ่มผู้ประกอบการค้า พ่อค้าแม่ค้า ตลาดถนนคนเดินเขมราฐ คุมเข้มวางมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19)

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางลัดดา เจษฏาพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายธนบูรย์ชัย อร่ามเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปรึกษาหารือขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการค้า พ่อค้าแม่ค้าตลาดถนนคนเดินเขมราฐ โดยมีนายเทเวศน์ อร่ามเรือง ที่ปรึกษานายกฯ นายสุนทร มามุกดา รองนายกฯ นายสนั่น โกศัลวิตร เลขานายกฯ นายอัฒรพงษ์ กาญจนโกมล ประธานชมรมรักษ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าเขมราฐ ประธานชมรมถ่ายภาพเขมราฐ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขมราฐ และกลุ่มผู้ประกอบการค้า พ่อค้าแม่ค้า ร่วมประมาณกว่า 100 คน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีมาตราการให้ทุกคนมีวินัยป้องกันตนเองและสังคมได้ปฎิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขกันอย่างเคร่งครัด เช่นจัดให้มีจุดคัดกรองแสกนเข้า-ออก ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน มีเจลแอลกอฮอร์ล้างมือให้สะอาดทุกร้านค้า ให้เว้นระยะห่าง 1 เมตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมถนนคนเดินเขมราฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคน
ทั้งนี้จากกรณีที่ทางเทศบาลตำบลเขมราฐ ได้ทำการเปิดถนนคนเดินเขมราฐ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางเทศบาลตำบลเขมราฐ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทุกคน โปรดให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองและสังคมโดยให้ทุกคนได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดที่มีมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขกันอย่างเคร่งครัด