อาชีวะอุดรธานี เจ๋งสุดสุด!! เปิดเรียนวันแรก นักศึกษาใหม่มาก่อน ทุกคนดีใจสุดๆ ปลอดภัย ปลอดเชื้อ COVID-19


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดเทอมวันแรก ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ UDVC New Normal ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยแบ่งนักศึกษามาเรียนเป็นวัน ซึ่งวันแรกมาเรียนเฉพาะ ปวช.1 และปวส.1 วันที่ 2 ปวช.2 และ ปตอ.2 และ 3 วันที่ 3 ปวช.3 และ ปวส.3 ทั้งนี้เพื่อลดความแออัด ให้ทุกคนปลอดภัย ปลอดเชื้อ มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ บนความท้าทายของโลกอาชีพที่เปลี่ยนไป โดยได้จัดระบบการรับ การชี้แจงและจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำผู้บริหารตรวจเยี่ยม ตามจุดต่างๆและเยี่ยมนักศึกษาตามห้องเรียนต่างๆ ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้า มาภายในวิทยาลัยฯ
2. จัดทำล้างมือรอบวิทยาลัยฯ
3. Check in ผ่านทางระบบ QR Code
4. สวมหน้ากากอนามัยทุกที่ทุกเวลา
5. การเว้นระยะห่างทางสังคม
6. ลดความแออัดภายในวิทยาลัยฯ