กาฬสินธุ์-ฝึกทักษะฟุตบอลเสริมภูมิต้านโรค ส่งกำลังใจบุคลากรการแพทย์สู้โควิด


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ห่างไกลยาเสพติดปลูกฝังนักเรียน เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการเฝ้าระวังและรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่สนามโรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดกิจกรรมการสอนทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 โดยมีนายศิริ ปรีพูล รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา อสม. ผู้แทนนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ผู้ปกครอง นักเรียน เยาวชน ร่วมโครงการ ทั้งนี้ มีผู้ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลกาฬสินธุ์ยูไนเต็ด และผู้ฝึกสอนจากทีมฟุตบอลสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ด ร่วมเป็นวิทยากรและให้การฝึกสอน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกีฬาฟุตบอล สร้างทักษะกีฬาฟุตบอล ปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน ในเขต ต.ห้วยโพธิ์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬา เสริมสร้างประสบการณ์และความสามารถในด้านกีฬา ทำให้นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสมัครสมานสามัคคี เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้หากมีความสนใจ มีทักษะในด้านการเล่นฟุตบอล ก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองเป็นนักกีฬาฟุตบอลระดับที่สูงขึ้นไปเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพทีมนักฟุตบอลกาฬสินธุ์ ให้มีชื่อเสียงในระดับแถวหน้าของวงการฟุตบอลเมืองไทยต่อไป
นายวิรัช กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ตนและประชาชนชาวตำบลห้วยโพธิ์ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คณะกรรมการโรคติดต่อทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ อสม. เจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้า แพทย์ พยาบาล ตลอดจนพี่น้องประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคดังกล่าว โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถก้าวข้ามสถานการณ์โรคโควิด-19 ไปด้วยกัน