(ชมคลิป)ททท.สำนักงานเลย จัดประชุมแบบ “New Normal” แถลงทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดเลยหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย


วันที่30 มิถุนายน 2563 ที่โรงแรมเลยพาเลซ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย จัดการประชุมแบบ New normal เพื่อชี้แจงแนวทางส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว แนวทางฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังวิกฤต โควิด-19 19 และการประชาสัมพันธ์มาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อให้ผู้ประกอบการสมัครเข้ารับมาตรฐาน อันจะสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ในความปลอดภัย เมื่อไปใช้บริการในสถานบริการการท่องเที่ยว โดยมีนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. เป็นประธาน และ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งจากจังหวัดเลย และ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 34 ราย เข้าร่วมประชุม
นางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานงานเลย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมว่า เป็นการชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว รายละเอียดแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของ ททท. และสาธิตการจัดประชุมแบบ New Normal โดยมีโรงแรมเลย พาเลซ เป็นตัวอย่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ในการจัดเจ้าหน้าที่สาธิตการคัดกรองก่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ และที่สำคัญมีโต๊ะคลินิกให้คำแนะนำการรับสมัครผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วมมาตรฐาน SHA
ทั้งนี้ ในการประชุม นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้พูดคุยในเรื่องทิศทางด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเลยหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ว่า จะเห็นได้จาการสำรวจ พบว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยววิถีใหม่ เลือกใช้บริการมาตรฐานการบริการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวภาคอีสาน และจังหวัดเลย ควรมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เน้นการเพิ่มรายได้ ไม่เน้นปริมาณ จำนวนนักท่องเที่ยว แต่ต้องสร้างความทันสมัย สร้างมาตรฐานใหม่ ยกระดับสู่สากล “เที่ยวอีสานวิถีใหม่ ปลอดภัย สะอาด สะดวก และยั่งยืน”
นอกจากนี้ นายอภิชาติ สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย ได้บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่รวมถึงมาตรการการป้องกันโควิด-19 ที่สถานประกอบการควรมี เพื่อความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว
ในการประชุมแบบ New Normal ในวันนี้ นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ได้มอบป้ายมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจแล้ว จำนวน 6 ราย ได้แก่ โรงแรมเลยพาเลซ โรงแรมภูเรือแซงค์ฌัวรีรีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมเอยูเพลส โรงแรมฟอร์จูนดีเลย ภูผาน้ำรีสอร์ทแอนด์สปา และ เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถสมัครเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA ทางเว็บไซต์www.tourismthailand.org/thailandsha ททท. คาดหวังให้ทุกสถานประกอบการมีป้ายมาตรฐาน SHA และปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /