(ชมคลิป)วัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติฯ เฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563


วันที่ 30 มิ.ย. 63 ที่วัดป่าสามัคคีธรรม ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 มี
พระภัทรธรรมสุธี (พระมหาสุพัฒน์ สุวฑฺโน) เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ และ ชาวบ้าน ร่วมงาน
นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดประเพณี “การเทศน์มหาชาติ” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จึงได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2563 ณ วัดป่าสามัคคีธรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างเคร่งครัด
ในการนี้พระอธิการเอกสิทธิ์ กิตติคุตโต เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม ได้เมตตาอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนชุมชนคุณธรรมวัดป่าสามัคคีธรรม ร่วมงานเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีโบราณในมิติศาสนาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /