กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เปิดเทอมวันแรกคึกคักเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความคึกคัก โรงเรียนและสถานศึกษาต่างยึดมาตรการคัดกรอง สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง แยกนักเรียน 2 กลุ่ม ป้องกันโรคโควิด-19 ขณะที่ผู้ปกครองมั่นใจ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ หลังจากปิดเทอมนานกว่า 3 เดือน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า สถานศึกษา และโรงเรียนต่างเข้มงวดและยึดมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนักเรียนกว่า จำนวน 1,828 คน มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะผู้บริหาร ครู บุคคลกรกรทางการศึกษา ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายทางเข้า จัดจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้กับเด็กนักเรียน และผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน ตลอดจนกำชับให้ทุกคมสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ขณะที่บรรดาผู้ปกครองเองต่างก็เตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของตนเอง ทั้งการให้สวมหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัยมาตั้งแต่ออกจากบ้าน จัดเตรียมเจลล้างมือแบบพกพา และน้ำดื่มมาเอง เพื่อที่จะไม่ได้ดื่มกินร่วมกับคนอื่น

โดยก่อนการจัดการเรียนการสอนทางคณะครูได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง รวมทั้งจัดสถานที่ห้องเรียนเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร แยกนักเรียนของแต่ละห้องที่มีจำนวนเกิน 30 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม 2 ห้องเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 เพื่อลดความแออัด สวมหน้ากาก จัดสถานที่จุดล้างมือด้วยสูบ่หรือเจลไว้รอบบริเวณโรงเรียน ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้มีการจัดเป็น 2 กลุ่มเช่นกัน โดยให้มีการสับเปลี่ยนกันมาเรียนวันเว้นวัน ซึ่งกลุ่มที่เรียนอยู่บ้านจะใช้วิธีการเรียนออนไลน์ ออนแอร์ระบบDLTV

บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้เปิดเทอมวันแรกทางโรงเรียนได้ยึดมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง โดยเฉพาะมาตรการคัดกรอง วัดไข้ อาการเสี่ยงก่อนเข้ามาในสถานศึกษา สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์รอบโรงเรียน จัดการเว้นระยะห่างในห้องเรียน 1-2 เมตร ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่มีการรวมกันจำนวนมาก ทั้งนี้ในส่วนของผู้ปกครองเองก็ให้ความร่วมมือและเตรียมความพร้อมให้กับบุตรของตนเองเป็นอย่างดี

บาทหลวงวีระพงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ป้องกัน เช่น เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งทางทางโรงงเรียนจัดเตรียมไว้และได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบันยังคงมีเพียงพออยู่ ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ แต่หากขาดเหลือและอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอก็คงต้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากทางจังหวัดต่อไป

ด้านนางปัญจภรณ์ ฆารเจริญ อายุ 37 ปี ผู้ปกครอง กล่าวว่า ในช่วงเกิดสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน ตนและสมาชิกในครอบครัว ก็ได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พาลูกฝึกปฏิบัติตัวในด้านการป้องกันจนเป็นนิสัย เช่น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม กินร้อน ช้อนกลาง โดยปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ทำให้ทุกคนปลอดภัย ไม่มีใครได้รับเชื้อดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทราบว่าทางโรงเรียนก็ได้มีการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อก่อนเปิดโรงเรียน ก็มีความมั่นใจในมาตรการป้องกันทางโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ในส่วนของการเปิดเรียนวันแรกในยุคนิวนอร์มอล ยังมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งตั้งจุดคัดกรอง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ทุกคนล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ก็มีความมั่นใจมากขึ้น ทั้งอุ่นใจว่าลูกและทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

ขณะที่เด็กหญิงปาลิตา บัววัด นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มาโดยตลอด ส่วนตัวมีความเห็นว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัว แต่หากทุกคนร่วมกันป้องกัน ยึดปฏิบัติตนตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ก็สามารถป้องกันได้และปลอดภัย ในส่วนของการเปิดเรียนนี้ ตนรู้สึกดีใจ ที่จะได้มาศึกษาเล่าเรียนต่อ ได้พบเพื่อน ได้สั่งสมประสบการณ์ชีวิต เพื่อที่จะได้นำวิชาความรู้ไปพัฒนาทักษะและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนเองก็มีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ไม่รู้สึกกลัว แต่ก็ไม่ประมาท โดยตนและเพื่อนนักเรียน ก็จะปฏิบัติตนในการป้องกัน ทั้งสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างทางสังคมตลอดไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย