กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ซ่อมสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติให้ผู้ยากไร้


จิตอาสา อ.สหัสขันธ์ ร่วมพิธีลงเสาเอก เสาโท เพื่อสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 1 ก.ค. 63 ที่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ นำจิตอาสา อ.สหัสขันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้นางสุพาพร พาชนิด ราษฎรผู้ยากไร้ทดแทนบ้านหลังเดิมที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่มีความปลอดภัย หลังได้รับการพิจารณาจากเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์ ในการคัดเลือกตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ทั้งนี้ได้ประกอบพิธีตามประเพณีตามความเชื่อของคนพื้นถิ่นโดยมีหมอธรรมเป็นผู้ประกอบพิธีและประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล
นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรายงานไปยังผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์และเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์ ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนในการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 99,900 บาท โดยใช้แรงงานจากจิตอาสาและจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมก่อสร้างบ้าน โดยมีกำหนดจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 10 วัน โดยโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยได้คัดเลือกครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง เป็นคนดีของสังคม โดยนางสุพาพร พาชนิด ร่างกายไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีโรคประจำตัว อาศัยอยู่กับลูกชาย อาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้วันละ 100-200 บาทต่อวัน มีฐานะยากจน
ทั้งนี้ โครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ได้มีการลงนามการบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์ และอำเภอที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด กุฉินารายณ์ สมเด็จ คำม่วง ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ และนาคู เพื่อสร้าง และซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเป็นผู้มอบค่าใช้จ่ายในการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับอำเภอ และเมื่อได้มีการสร้างหรือซ่อมบ้านเสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จะลงพื้นที่ไปมอบบ้านให้กับผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกภาพ