ขอนแก่น(ชมคลิป)โรงเรียนกีฬาเมืองหมอแคนนำอุปกรณ์และคุรุภัณฑ์แตกแดดฆ่าเชื้อก่อนห้ามนักเรียนบุคคลภายนอกเข้าออกถึง 15 ก.ค.เตรียมเปิดการศึกษา

ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ทยอยขนสัมภาระเข้ารายงานตัวและตรวจคัดกรอง ตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฏาคมนี้ พร้อมประชุมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขมาให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงการเก็บตัว โดยห้ามไม่ให้นักเรียนและบุคคลภายนอกเข้าออกโรงเรียนไปจนถึงวันที่ 15 กรกฏาคม

ดร.พุฒิพงศ์ นากา ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ระบุว่านักเรียนทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ทั้ง 384 คน ที่กลับเข้าโรงเรียนต้องนำสัมภาระมาตากแดดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนนำเข้าสู่ห้องพักที่เว้นระยะห่างของเตียงนอนให้พักได้ห้องละไม่เกิน 4 คน เช่นเดียวกับการอาบน้ำและรับประทานอาหาร ที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด ส่วนการเรียนการสอนทางโรงเรียน จัดให้นักเรียนฝึกซ้อมกีฬาสลับกับการเรียนทางด้านวิชาการในห้องเรียน เพื่อลดการแออัด โดยจัดเตรียมเจลล้างมือไว้ตามจุดต่างๆและให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิทั้งเช้าและเย็น เพื่อบันทึกผลจนสิ้นสุดระยะเวลาการกักตัว