หนองบัวลำภู(ชมคลิป)พ่อเมืองลุ่มภู นำทีมแถลงข่าวจัดงานแสดง แสง สี เสียง”ตำนานนครเขื่อนขันธุ์กาบแก้วบัวบาน” นำ”นุนี กุมพลภักดี”

พ่อเมืองลุ่มภู นำทีมแถลงข่าวจัดงานแสดง แสง สี เสียง”ตำนานนครเขื่อนขันธุ์กาบแก้วบัวบาน” นำ”นุนี กุมพลภักดี” นักแสดงนำสานสัมพันธ์พี่น้องไทย-ลาว เชิญเที่ยวชมงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี ชั้น 1 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม นางสาวนุนี กุมพลภักดี” นักแสดงนำร่วมสานสัมพันธ์พี่น้องไทย-ลาว เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมงานการแสดง แสง สี เสียง”ตำนานนครเขื่อนขันธุ์กาบแก้วบัวบาน”ตอน “จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา” เพิ่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู ด้านสินค้าและบริการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และสปป.ลาว มีชาวอุดรธานี และนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวร่วมการแถลงข่าวกันอย่างคึกคัก
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำภู มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และต่อเนื่องมายาวนานกว่า 400 ปี โดยสามารถพบเห็นร่องรองหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นบ่งบอกหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง เช่นโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทุกอำเภอ และวัดถ้ำสุวรรณคูหา เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่มีร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฎให้เห็นเป็นประจักษ์ เช่น พระพุทธรูปปูนปั้นปางนาคปรก ศิลปะล้านช้าง สันนิษฐานว่าสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านช้าง และยังพบหลักศิลาจารึกที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของถ้ำสุวรรณคูหา ให้อนุชนรุ่นหลังไต้ศึกษา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู อีกแห่งหนึ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู บอกว่าเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองหนองบัวลำภู จึงถูกนำมาถ่ายทอดสู่สายตาของคนหนองบัวลำภู และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ การแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา” จึงถูกจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา หมู่ที่ 7 บ้านคูหาพัฒนา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู อันเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

ด้านนางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำนักงานวัฒนรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนภูมิภาค และมีภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจัดการแสดง แสงสี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา” เป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธี-วิถีหนองบัวลำภู ขึ้น


จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวหนองบัวลำภู โดยเฉพาะชาวอำเภอสุวรรณคูหา และนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย และสปปล.มาเที่ยวชม ซึ่งจังหวัดได้รวบรวมเอาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และวีถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และรู้จักเมืองหนองบัวลำภูได้อย่างลึกซึ้งเมื่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานจะรัก และคิดถึงเมืองหนองบัวลำภู ในความเป็นอัตลักษณ์และตัวตนของเมืองหนองบัวลำภู ที่ไม่ซ้ำกับที่ใดๆ ในที่อื่นๆ ที่มาพบและสัมผัสกับวิถี วัฒนธรรมเมืองหนองบัวลำภู

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบเก้วบัวบาน ตอน “จารึกมหัศจรรย์สุวรรณคูหา” ที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยจัดมาก่อน โดยฉพาะจะมีการจัดแสดงบนเวทีกลางน้ำ และเบื้องหลังเป็นฉากหน้าผาที่สวยงามตระการตา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัด และคอนเสิร์ตศิลปิน นักร้องที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะนางสาวนุนี กุมพลภักดี” นักแสดงนำร่วมสานสัมพันธ์พี่น้องไทย-ลาว มาร่วมงาน นอกจากนั้นยังมีการแสดงสินค้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนของผู้ประกอบการในจังหวัดหนองบัวลำภู 
โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการแสดงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ในจังหวัดจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยในจังหวัดใกล้เคียง และประชาชนทั่วประเทศ และพี่น้องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ร่ำรวย รุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีมิตรไมตรี ผู้คนมีความเอื้ออารีย์ต่อผู้มาเยือน มาท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู กันเถอะค่ะ วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู