มุกดาหาร (ชมคลิป) รองนายก อบจ.มุกดาหาร นำเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชาวนา


รองนายก อบจ.มุกดาหาร นำเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชาวนา โดยการสูบน้ำจากห้วยบังอี่ลงสู่พื้นที่ไร่นาของเกษตรกร ในพื้นที่บ้านหนองโอ หมู่ 3,8 และบ้านโนนยาง หมู่ 1,2 ต.โนนยาง อ.หนองสูง ที่ได้รับความเดือดร้อนในการทำนาเนื่องจากฝนทิ้งช่วง น้ำที่ใช้ในการทำนาไม่เพียงพอทำให้ราษฏรได้รับความเดือดร้อน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เพื่อสูบน้ำในลำห้วยบังอี่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก โดยการสูบน้ำจากห้วยบังอี่ลงสู่พื้นที่ไร่นาของเกษตรกร ในพื้นที่บ้านหนองโอ หมู่ 3,8 และบ้านโนนยาง หมู่ 1,2 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ที่ได้รับความเดือดร้อนในการทำนาเนื่องจากฝนทิ้งช่วง น้ำที่ใช้ในการทำนาไม่เพียงพอทำให้ราษฏรได้รับความเดือดร้อนมากเนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ภายหลังจากติดตั้งเครื่องและได้ทำการสูบน้ำเข้าสู่ไร่นาชาวบ้านในพื้นที่ต่างแสดงความดีใจที่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาช่วยเหลือในการสูบน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว และส่วนหนึ่งช่วยให้มีน้ำในการปักดำ


นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า หลังจากได้รับการร้องขอจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำและต้นข้าวในนากำลังแห้งเหี่ยว เนื่องจากน้ำไม่พอต่อการหล่อเลี้ยง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจึงได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ เร่งสูบน้ำในลำห้วยบังอี่ไปยังพื้นที่นาของเกษตรกร เพื่อให้ต้นข้าวที่ขาดน้ำมานานกลับคืนมาอีกครั้ง


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร