เลย – กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารออนไลน์

 


วันที่ 14 กันยายน 65 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่สำนักงานสัสดีจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พอ.ประมูล นามมูลน้อย สัสดีจังหวัดเลย กล่าวว่าด้วยกองทัพบก เปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม เพื่อมุ่งสู่ ระบบทหารอาสาทดแทนการเรียกประจำปี 2565 โดยได้กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 – 29 มกราคม 2566 คุณสมบัติของผู้สมัครดั้งนี้ ชายไทยอายุ 18-20 ปี (คนที่เกิดในปี พ.ศ. .2546-2548) ที่ยังเคยเข้ารับ การตรวจเลือก ชายไทยอายุ 22-29ปี (คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2537-2548) ที่เคยผ่านการตรวจเลือกแล้ว/แต่ไม่ถูกกำหนดเข้ากองประจำการ (ใบดำ) มีส่วนสูงของร่างกายตั้งแต่ 146 เชนติเมตรขึ้นไป และขนาดรอบตัว (รอบอก) ตั้งแต่ 76 เชนติเมตรขึ้นไป เป็นผู้ที่มีร่างการสมบูรณ์ดีตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2457 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้ สามารถเลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการได้ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนา หากประจำการครบ 2 ปี มีสิทธิสมัครสอบในโควตาของทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ถึงร้อยละ 80 คะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ 15 ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก ได้รับสิทธิสวัสดิการ 10,000 บาท/เดือน รักษาพยาบาลฟรี โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามความสนใจตลอดการประจำการกองทัพจะส่งเสริมด้านสมรรถภาพร่างกาย อุดมการณ์ และ การต่อยอดสู่ทหารอาชีพ สำหรับผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างรับราชการ ทหารกองประจำการ จะมีสิทธิได้รับการศึกษาต่อตามระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จนสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น


จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ทราบ และให้ผู้มีคุณสมบัติไม่เสียโอกาสในการรับสมัคร สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย โทร.042811203

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย