หนองบัวลำภู – ผู้ว่าเมืองลุ่มภูเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 77 ราย

ศิวพรฯผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เกี่ยวก้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้น 3 อำเภอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 77 ราย

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ ประชาสัมพันธํจังหวัดหนองบัวลำภู เดินทางลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอนากลาง จำนวน 57 รายพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 13 ราย และพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 5 ราย โดยมีนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ.ในแต่ละพื้นที่คอยอำนวยความสะดวก


โดย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวแสดงความห่วงใยในแต่ละพื้นที่พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม และขอให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในช่วงน้ำหลาก หากต้องการความช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของ ขึ้นไปในที่สูงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จากนั้นร่วมกันมอบสิ่งของช่วยเหลือ น้ำดื่ม ถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัย ท่ามกลางความกังวลใจในระดับหนึ่ง


ในขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมเบื้องต้นมวลน้ำลำพะเนียงได้มาถึง อบต หนองสวรรค์ อบต หนองหว้า และก็จะลงมาถึงตัวอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ไหลลงไปยังบ้านขาม และ บ้านนามะเฟือง ส่วนลำน้ำอื่นปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานท้องถิ่นท้องที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบถึงมวลน้ำที่มามาถึงในช่วงนี้


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู