อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “รวมพลคน พชอ.” นำเสนอผลงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู(พชอ.เมืองหนองบัวลำภู) ร่วมเปิดกิจกรรม “รวมพลคน พชอ.”ของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยนโยบายสำคัญคือ “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
โดยจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลงานตามประเด็นปัญหาสำคัญของพื้นที่เข้าร่วมสาธิต ได้แก่ การบริหารจัดการปัญหาขยะ การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร อาหารปลอดภัย ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โรคติดต่อ โรคเรื้อรัง ปัญหายาเสพติด ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผอ.รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 500 คน


ในขณะเดียวกัน พัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้มีการประชุมพิจารณากำหนดประเด็นปัญหา เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันในปีงบประมาณ 2566 เช่น การขจัดปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาผู้เสพติดไม่ให้มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของสังคม ชุมชน ปัญหาการบริหารจัดการขยะ ปัญหาการมีท้องก่อนวัย ปัญหาเรื่องโรคอุบัติใหม่ และการลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู