หนองบัวลำภู(ชมคลิป)เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯหนองบัวลำภู ร่วม 12 หน่วยงานหลักขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯหนองบัวลำภู ร่วม 12 หน่วยงานหลักขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย ต้าน Covid-19
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 22 มิย.ที่ผ่านมา นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย ต้าน Covid-19 จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ 6 หน่วยงานหลัก 6 อำเภอ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและป้องกันปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม POC ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป และเนื่องด้วยประเทศไทยนั้นมีงานบุญประเพณีและเทศกาลสำคัญต่าง ๆ อยู่มากมาย ซึ่งจากการดำเนินงานแบบเดิมอาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และเมื่อมีการเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาการมึนเมาด้วยฤทธิ์สุราจะทำให้ขาดการดูแลสุขภาพที่จำเป็น เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้เห็นควรให้มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่เหมาะสมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย ต้าน Covid-19 จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ 6 หน่วยงาน 6 อำเภอ ร่วมกันระหว่าง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 6 อำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในพิธีลงนามดังกล่าวขึ้น
โดยนางวิริยาฯผู้ประสานงานองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าในการลงนามบันทึกการขับเคลื่อน งดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย ต้าน Covid-19 มียุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ ได้แก่ ชุมชนสู้คนสู้เหล้า เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า พัฒนาศักยภาพเยาวชน ลดนักดื่มหน้าใหม่ และ สนับสนุนเครือข่ายภาคีเข้มแข็ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวด้วย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู