หนองคาย(ชมคลิป) แถลงข่าว พร้อมจัดยิ่งใหญ่ไทยพวน งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน 23 จังหวัด ครั้งที่ 63

 


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการแถลงข่าว “งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน 23 จังหวัด ครั้งที่ 63” ที่หนองคาย โดยมี นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ประธานมูลนิธิรวมพัฒน์ นายสฤษดิ์ ใจหาญ ประธานชมรมไทยพวนอำเภอโพธิ์ตาก และ ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว


ด้วย ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทยและชมรมไทยพวนอำเภอโพธิ์ตาก เป็นเจ้าภาพ การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน 23 จังหวัดครั้งที่ 63 ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวนทั่วประเทศที่เป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและจัดตั้งเป็นชมรมไทยพวนแล้วใน 23 จังหวัด 26 ชมรม ซึ่งจังหวัดหนองคายมี 2 ชมรม คือชมรมไทยพวนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่และชมรมไทยพวนโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก ในครั้งนี้ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานผ้าไตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นผ้าป่าพระราชทาน ทอดถวายวัดโพธิรุกขารามบ้านโพธิ์ตาก ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ซึ่งในงานจะได้นำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP,CPOT (สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น) ของชุมชน ทั้งในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง มาแสดงและวางจำหน่ายในราคาย่อมเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง


นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ประธานมูลนิธิรวมพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน 23 จังหวัดครั้งที่ 63 นี้ คือ สิ่งที่ทำให้ชุมชนไทยพวน ทั้ง 23 จังหวัด ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้เพราะความรักความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ เป็นสำนึกในรากเหง้าของตนเอง ต้องการบอกกล่าวให้ผู้คนได้รับรู้ ไม่อยากให้ประเพณีจารีตวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยพวนเลือนหายไปตามกาลเวลา ต้องมีการสืบสานถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นในคงอยู่ การจัดงานไทยพวนครั้งนี้เป็นงานที่ใหญ่ จะได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องไทยพวน อำเภอโพธิ์ตาก ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ เป็นการต่อยอดสิ่งดีดีที่ชุมชนมีอยู่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมร่วมกันทั้งของชาวไทยพวนและวัฒนธรรมอื่นๆ และเกิด มิติทางด้านเศรษฐกิจร่วมด้วย ซึ่งจะได้เห็นชาวไทยพวนพากันนุ่งห่มเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมให้มีการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชาวไทยพวนในแต่ละพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำไปสู่การสืบสาน การต่อยอด การอนุรักษ์ และการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในเรื่องราวแห่งชาติพันธุ์และร่วมกันในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนตลอดไป นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ประธานมูลนิธิรวมพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2565 ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

:ภาพข่าว ฤาษีลภ-ปวีณา-จังหวัดหนองคาย