หนองคาย(ชมคลิป)เข้มเปิดปฎิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน การลักลอบนำเข้ามีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น


เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 ที่ ถนนริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง บ้านสีกายเหนือ ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน


จากสถานการณ์ปัจจุบัน ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ หลังจากถูกเจ้าหน้าที่กดดันจากภาคเหนือของไทย ได้เปลี่ยนเส้นทางการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาพื้นที่ จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมและตรวจยึดทั้งยาบ้า ยาไอซ์ เฮโรอินได้เป็นจำนวนมาก และยังหลุดรอดเข้าไปถูกจับกุมได้ในพื้นที่ตอนในของประเทศ


นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น มีความถี่และจำนวนยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าแต่ละครั้งมีจำนวนมาก จากการข่าวร่วมยืนยันว่ายังมียาเสพติดปริมาณมหาศาลที่รอโอกาสลักลอบเข้ามาในเขตพื้นที่ จ.หนองคาย แล้วส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนใน แม้ที่ผ่านตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย,หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ได้มีการจับกุมยาเสพติดทั้งรายเล็กและรายใหญ่ตั้งเดือน เม.ย.63 ถึง มิ.ย. 63 จับตรวจยึด ยาบ้าได้กว่า 6 ล้านเม็ด ยาไอซ์ กว่า 40 กิโลกรัม ทางจังหวัดหนองคาย จึงได้เปิดแผนปฎิบัติการเข้มโดยบูรณาการการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกส่วน โดยมีกำลังผสมจาก ตำรวจ ทหาร ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ 200 นาย

:ฤาษีลภ-ปวีณา /หนองคาย