ค่าย ร.8 พัน 2 ส่งทหารจิตอาสาซ่อมแซมฝายชะลอน้ำห้วยผักแป้น

วันนี้ (24 มิ.ย.63) พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) นำกำลัง เจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสา ร.8 พัน.2 บูรณาการร่วมกับส่วนราชการอำเภอชุมแพ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่

ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำห้วยผักแป้น บ้านคุ้มหนองส้มมอ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ตามแนวทางพระราชดำริ ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ