ขอนแก่น(ชมคลิป)กลุ่มคนขอนแก่น ร้อง สสจ.หลังพบว่าคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น และไม่มีเตียงรองรับ

กลุ่มคนขอนแก่น รวมตัวยื่นแถลงการณ์ต่อสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หลังพบว่าคนขอนแก่นติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและไม่มีเตียงรองรับอีกทั้งมองว่าโรงพยาบาลสนามอยู่ห่างไกลแพทย์ ขณะที่ สสจ.ขอนแก่นเผย รพ.สนามต้องห่างชุมชน และเอาไว้รองรับกรณีมีผู้ป่วยกลุ่มก้อนจำนวนมาก

       วันที่ 23 เม.ย 64 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่มคนขอนแก่นนำโดย นายสุเนตร แก้วคำหาร เดินทางยื่นแถลงการณ์ต่อ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยใจความในแถลงการณ์ ระบุว่า “สถานการณ์โควิด-19 มีความรุนแรงจนทำให้คนไข้ล้น เตียงไม่เพียงพอต่อการรับผู้ป่วย ไม่มีมาตรการป้องกันจึงทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มภาระให้กับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อมากที่สุดและมีจำนวนนับร้อยที่ต้องถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ แต่ด้วยไม่มีสถานที่กักตัวเพื่อสังเกต จึงต้องใช้หอผู้ป่วยมาเป็นสถานที่กักตัวจนเดือดร้อนผู้ป่วยทั่วไปไม่มีตึกพักรักษา แนวทางในการแก้ปัญหาโดยทั่วไปต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ที่สงสัยว่าจะได้รับเชื้อ  แต่การเปิดโรงพยาบาลสนามของ สสจ.ขอนแก่น กลับให้ไปตั้งที่พุทธมนฑล ซึ่งมีระยะทางห่างจากโรงพยาบาลขอนแก่นสิบกว่ากิโลเมตรต้องใช้เวลาฝ่าการจราจรเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง ซึ่งถือว่าไม่ทันการในกรณีที่ทีคนไข้ฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่นได้เสนอขอใช้สถานที่ภายในเขตเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลขอนแก่นเพียงสามร้อยเมตร ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามกักตัวบุคลากรทางการแพทย์โดยเจ้าของสถานที่ยินดีให้ใช้สถานที่เหมือนเมื่อคราวระบาดรอบแรก   แต่ได้รับการปฏิเสธจากนายแพทย์สาธารณสุขขอนแก่น

            ในการนี้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเห็นว่า  การปฏิเสธการตั้งโรงพยาบาลสนามของนายแพทย์สาธารณสุขขอนแก่น  เป็นการลุแก่อำนาจไม่เห็นความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา  ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและอดทน อุทิศตนเพื่อผู้ป่วย  ยอมสละความสุขส่วนตัวและครอบครัว  แต่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้บังคับบัญชา

            ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเห็นพร้อมต้องกันว่า  นายแพทย์สาธารณสุขขอนแก่น  ไม่ได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำหน้าที่ผู้บริหารที่ดี  ไม่ให้ความสำคัญดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นจำนวนล้านกว่าคน    ท่านจึงไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ในตำแหน่ง   อีกต่อไป”

นายสุเนตร แก้วคำหาร แกนนำกลุ่มขอนแก่น เปิดเผยว่า การเดินทางมาวันนี้ ต้องการมาทวงถามแนวทางการบริหารจัดการกับทางสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในการรองรับผู้ป่วยโควิดในระลอกนี้ เพราะมองว่าไม่สอดคล้องกับ จำนวนของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ซึ่งทาง สสจ.ต้องตอบคำถามของทางกลุ่มให้ได้

         ด้าน นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นพ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในส่วนของการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ได้เตรียมอาคารอเนกประสงค์ภายในพุทธมณฑลอีสาน เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ต่อจากหอพัก 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะเนื่องจากเป็นสถานที่เหมาะสม ผ่านการประเมิน ตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้มีการคัดเลือกและมีความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และห่างไกลชุมชน ซึ่งสามารถรองรับได้กว่า 240 คน โดยจะใช้ในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยจะมีการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในการรักษา เมื่อมาที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 พุทธมณฑอีสานแล้ว จะมีทีมแพทย์ คอยเฝ้าดูอาการอีกทีมหนึ่งด้วย ขอให้ประชาชนได้มั่นใจถึงมาตรการด้านสาธารณสุข ของจังหวัดขอนแก่น จะเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ส่วนเรื่องของการที่มองว่า ระยะทางที่ไกลจากโรงพยาบาลและกลัวเรื่องของการดูแลส่งต่อผู้ป่วยไม่ทันนั้น ทางโรงพยาบาลสนามมีการวางระบบแพทย์และระบบการจัดการ ที่ยกออกจากโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน.