ขอนแก่น – ผบ.ร.8 มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับทหารกองประจำการที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

ร.8 จุดประกายความฝัน สร้างแรงผลักดัน ให้น้องๆทหารกองประจำการในการเข้ารับราชการเป็นทหารอาชีพของกองทัพบกต่อไป

ที่กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับน้องๆทหารกองประจำการ จำนวน 16 นาย ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ เข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ( NCO ) และ นายสิบนักเรียน ( PNCO ) ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ ผู้บังคับการกรมทหารที่ 8 ได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบร่างกายและการทดสอบภาควิชาการ ทั้งนี้หน่วยได้ให้การสนับสนุนทหารกองประจำการที่สมัครใจต้องการเป็นข้าราชการทหารอย่างจริงจัง ให้ความช่วยเหลือจัดทำการเรียน การสอน พร้อมเอกสารแนวข้อสอบ/ความรู้ทั่วไปแบบครบวงจรให้กำลังพลอย่างเต็มที่ มุ่งหวังให้น้องเล็ก ของหน่วยประสบความสำเร็จ สร้างความภาคภูมิ ให้ตนเองและครอบครัว เป็นแบบอย่างความสำเร็จในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบกของหน่วยในโอกาสต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ได้กรุณากล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดี กำลังพลทั้ง 16 นาย ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่หน่วย ไปปรับใช้ในชีวิตการเป็นนักเรียนให้เกิดประโยชน์ และตั้งใจศึกษาเรียนรู้ เพื่อสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง และครอบครัวต่อไป

ภาพ : ขอบพระคุณภาพ จาก ร.8
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร