มุกดาหาร(ชมคลิป)พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 5 ราย รวมเป็น 16 ราย

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 5 ราย จากพื้นที่อำเภอดงหลวง ซึ่งเป็นรายที่ 12-16 ในการระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564
วันที่ 23 เมษายน 2564 จังหวัดมุกดาหาร รายงานข้อมูลประจำวัน สถานการณ์ประจำวันการระบาดระลอก 3 เมษายน 2654 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) มีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 5 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม ในการระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 จำนวน 16 ราย จากรายงานประจำวันผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 105 ราย มีอาการเข้าเกณฑ์สงสัย (PUI )จำนวน 5 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 66 ราย ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ จำนวน 20 ราย การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน จำนวน 14 ราย
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 5 ราย ตรวจพบจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อยู่ที่อำเภอดงหลวง รายละเอียด อยู่ระหว่างสอบสวนโรค
สรุปข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดมุกดาหารมีผู้ป่วยจำนวน 16 ราย
รายที่ 1 เพศหญิง อายุ 20 ปี อ.หว้านใหญ่ (มาจาก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
รายที่ 2 เพศหญิง อายุ 20 ปี อ.หว้านใหญ่ (เป็นเพื่อน กับผู้ป่วยรายที่ 1 มีการสัมผัสใกล้ชิด)
รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 23 ปี เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร (เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันที่ จังหวัดเชียงใหม่)
รายที่ 4 เพศหญิง อายุ 28 ปี อ.หนองสูง เป็นพนักงานโรงงาน จังหวัดระยอง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันที่ จังหวัดระยอง
รายที่ 5 เพศหญิง อายุ 49 ปี อ.หว้านใหญ่ ติดเชื้อจากลูกสาวที่เป็นผู้ป่วยรายที่ 1 (มาจาก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
รายที่ 6 เพศหญิง อายุ 62 ปี เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเขตบางเขน กทม.(ติดเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันที่ กทม.)
รายที่ 7 เป็นเพศชาย 28 ปี อยู่ที่ อำเภอหนองสูง มีอาชีพ เป็นพนักงงานโรงงาน ในจังหวัดระยอง และเป็นสามีของผู้ป่วยรายที่ 4
รายที่ 8 เพศหญิง อายุ 25 ปี อยู่ที่ อ.หนองสูง ( พนักงานร้านอาหารเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ)
รายที่ 9 เพศหญิง อายุ 21 ปี อยู่ที่ อ.นิคมคำสร้อย เป็นนักศึกษา ศึกษาที่ จังหวัดนครพนม ติดเชื้อจากการเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่จ.นครพนม
รายที่ 10 เพศชาย อายุ 37 ปี อยู่ที่อำเภอเมืองมุกดาหาร มีอาชีพเกษตรกร เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่
รายที่ 11 เพศชาย อายุ 52 ปี ที่อยู่อำเภอหว้านใหญ่ อาชีพรับราชการที่จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันที่จังหวัดอุดรธานี
และรายใหม่เป็นรายที่ 12-16 ในวันนี้ (23 เมษายน 2564 ) รอรายละเอียอดข้อมูลเพิ่มเติม
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง และงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นรวมทั้งขอให้ประเมินตนเอง และป้องกันตนเองตลอดเวลา ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด (เว้นระยะห่าง -สวมหน้ากากอนามัย -หมั่นล้างมือ -ตรวจอุณหภูมิ- ตรวจหาเชื้ออย่างรวดเร็ว- ใช้แอปไทยชนะ/หมอชนะ)


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร