เทศบาลเมืองชุมแพเร่งตัดแต่งกิ่งไม้รอบสวนสุขภาพโสกน้ำใส

วันนี้ (23 มิ.ย.63) นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลเมืองชุมแพ นำรถกระเช้า เลื่อยยนต์ พร้อมอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ ออกตัดต้นไม้ แต่งกิ่งไม้ที่

บริเวณรอบสวนสุขภาพโสกน้ำใส เพื่อเตรียมรับมือ ลมพายุ ฝนตกในพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้ ต้นไม้-กิ่งไม้ หักโค่นลงสู่พื้นถนนทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้รับอันตราย