เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิต เปิดตู้ปันสุข แจกอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดหนองคาย เปิดตู้ปันสุข แจกอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชน


วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายไกรโชติ กาญจนสมบูรณ์ นักวิชาการสรรพสามิตรชำนาญการพิเศษ แทนสรรพสามิตจังหวัดหนองคายและคณะ เปิดตู้ปันสุข แจกข้าวกล่อง จำนวน 170 ชุด และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิเช่น ข้าวสาร ไข่ไก น้ำปลา น้ำตาล น้ำมันพืช นมกล่อง น้ำดื่มและน้ำผลไม้ ให้กับประชาชนชาวหนองคาย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่าย โดยมีประชาชนมารอรับบริจาคจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดระเบียบการเข้ารับสิ่งของตามมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

: ฤาษีลภ- ปวีณา /หนองคาย