ขอนแก่น-กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกบึงระเลิงเค็ง หนองสองห้อง

ที่บึงระเลิงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พลตรีนพดล ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคที่ 1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกบึงละเลิงเค็ง เพื่อดูความคืบหน้าการทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 4 โดยมี นายหลี เวิ่นเสียง อดีตข้าราชการครูผู้นำชุมชนกล่าวว่า บึงละเลิงเค็งแหล่งน้ำดิบเพื่อเกษตรกรและการท่องเที่ยว ติดต่อป่าชุมชน โคกป่าโนนชาด โคกหนองพลวง โคกหนองจาน และโคกอีโล้อยู่ ที่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  เคยได้รับธงพระราชทานสามผืนเมื่อปี 2540 โดยในขณะนี้กำลังมีการขุดลอกบึงละเลิงเค็ง  เนื้อที่ 680ไร่ซึ่งแห้งแล้ง เกิดตื้นเขิน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หลายส่วนร่วมแก้ไข เพราะหากขุดลอกเสร็จสามารถรับ ปริมาณน้ำได้กว่า สามล้านคิว หรือ ปริมาณน้ำกว่า 2,500,000 ลบ.ม.คาดว่าคงเป็นบึงหนองน้ำที่รองรับน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้เป็นปริมาณมาก