อุดรธานี – ห้างบิ๊กซีอุดร เปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ห้างบิ๊กซีอุดร เปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา11.00น.วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่ชั้น2 ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน พิธีเปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางนัยนา ลักษณมนตรี ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาอุดรธานี 1 , นายอดิศร อัมพรพันธุ์ ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาอุดรธานี 2 , นายวิมล สุระเสน นายอำเภอเมืองอุดรธานี, ผู้แทนชุมชนในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี สื่อมวลชน ร่วมพิธี

นางนัยนา ลักษณมนตรี ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาอุดรธานี 1 กล่าวว่า ด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางรัฐบาลไทย โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนเป็นที่ระลึก รวมทั้งใช้ประดับเพื่อความเป็นสิริมงคล

การนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายเข็มอันทรงคุณค่านี้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งทางกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้ให้การสนับสนุนเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อส่งมอบรายได้ทั้งหมดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำรายได้ขึ้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยได้วางจำหน่ายเข็มที่ระลึกนี้ในบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาท เริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

“ในโอกาสวันอันเป็นมงคลนี้ บิ๊กซี สาขาอุดรธานี ได้เริ่มจัดจำหน่ายเข็ม ที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี โดยบิ๊กซีเราเป็นสถานที่ผู้แทนจำหน่ายแห่งเดียวในจังหวัดอุดรธานีที่ประชาชนทั่วไปสามารถ มาจัดซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ไปติดประดับเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

บิ๊กซีเราพร้อมแล้วที่จะเปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิ,พระชนมพรรษา 6 รอบ ให้ถึงมือประชาชนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองอภิลักขิตสมัยพิเศษด้วยการประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ อันเป็นสวัสดิมงคลยิ่งด้วยกัน“

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การที่บิ๊กซี ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็น ผู้แทนจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ บิ๊กซี สาขาอุดรธานีได้เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ในจังหวัดของเราอีกด้วย โดยทางพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจะได้มีโอกาสในการจัดซื้อเป็นที่ระลึก และใช้ประดับเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

“ในโอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ ฯ เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยกัน”