หนองคาย – ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 จังหวัดหนองคาย และภาพรวม 4 จังหวัด (อุดรธานี/หนองคาย/หนองบัวลำภูและเลย), สรุปผลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567, สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย และสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จนทำให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างต่อเนื่อง และให้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ขอความร่วมมือเจ้าของรถทุกคันต่อทะเบียนรถและทำประกันภัยภาคบังคับ หากเกิดอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยได้

ฤาษีลภ-ปชส.จว.หนองคาย