มุกดาหาร(ชมคลิป)ตรุษจีนมุกดาหารคึกคัก


เทศกาลตรุษจีนมุกดาหารคึกคัก โดยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลเมืองมุกดาหาร กลุ่มนักธุรกิจ และภาคเอกชน บริเวณงานตรุษจีนมีจุดคัดกรอง เจลล้างมือ ให้สวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด
12 ก.พ. 64 เมื่อคืนที่ผ่ามา ( 11 ก.พ ) ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร (ตลาดราตรี) หน้าศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง และที่ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า และประชาชน ชาวมุกดาหาร ร่วมงานตรุษจีนมุกดาหารเป็นจำนวนมาก
ภายในงานตรุษจีนมุกดาหารในปีนี้เริ่มจากหน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร (ตลาดราตรี) หน้าศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง และที่ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟประดับ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร มีการเชิดสิงโตสร้างสีสัน ตลอดจนมีการประดับจัดซุ้มเป็นจุดถ่ายรูป ตลอดเส้นทางถนนสองนางสถิตย์
บรรยากาศแห่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนมุกดาหาร และนักท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดีมากเลย ส่วนตลาดราตรีคึกคักขึ้นมากอย่าทันตาเห็น พ่อค้าแม่ค้าตลาดราตรี ทุก ๆ ร้านขายสินค้าดีมาก ซึ่งการดำเนินการจัดสถานที่ ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองมุกดาหาร นำโดยนาอดุลย์ ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งโคมไฟ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลการจราจร ร่วมกับงานจราจร สภ.เมืองมุกดาหาร


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ //