หนองคาย – กลุ่มธุรกิจใหม่ “BNI IRIS หนองคาย” ผุดไอเดียกระตุ้นเศรษฐกิจ ‘ทำเมืองผ่าน ให้เป็น เมืองพัก’

จังหวัดหนองคาย -ทำเมืองผ่าน ให้เป็น เมืองพัก กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ BNI IRIS หนองคาย รวมตัวกันต่อยอดทางธุรกิจขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 67 ที่ห้องประขุมคอนเวนซั่นฮอล โรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมือง จ.หนองคาย กลุ่มธุรกิจ BNI IRIS หนองคาย หรือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดตัวกลุ่มธุรกิจ BNI IRIS หนองคาย เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน
นายประวิทย์ชัย พลแสง ผู้ร่วมก่อตั้ง BNI IRIS หนองคาย กล่าวว่า การจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ BNI IRIS ขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ทำความรู้จักสนิทสนมกัน รู้จักและเข้าใจธุรกิจของเพื่อน BNI จนเกิดการช่วยเหลือกันและกัน ขยายฐานลูกค้าในพื้นที่หนองคาย ออกสู่ตลาดในระดับประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์ทำเลที่ตั้งที่ที่ดีของจังหวัดหนองคาย ก็สามารถเปลี่ยนจาก “เมืองผ่าน” ให้เป็น”เมืองพัก” ซึ่งจะรองรับธุรกรรม จากต่างประเทศตลอดแนวชายแดนได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเกิดการขับเคลื่อนให้เกิดการช่วยเหลือกัน BNI จึงมีการประชุมร่วมกันสัปดาห์ละครั้ง ทุก เช้าของวันอังคาร ตั้งแต่ 0630 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะและไม่กระทบกับกิจการ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พรีเซนต์ธุรกิจของตนเองแบบ elevator pitch เพื่อฝึกนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ในระยะเวลาสั้น ๆ พร้อมแจ้งเป้าหมายทางการตลาด เพื่อให้เพื่อน ๆ ช่วยกัน เชื่อมโยงถึงเพื่อนใน BNI กลุ่มอื่น ๆ รวมทั้ง connection ส่วนตัว ที่น่าจะเป็นลูกค้าหรือ supplier ที่ดี ต่อทั้ง 2 ฝ่าย
สำหรับการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของ BNI IRIS หนองคาย สามารถช่วยให้ธุรกิจ SME ตัวเล็ก ๆ ได้พัฒนาและยกระดับธุรกิจให้ก้าวหน้าในเส้นทางการค้าโลก เปิดต้อนรับนักลงทุนที่พร้อมจะร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองไปด้วยกัน ทั้ง 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงานหนองคายมีแหล่งแรงงานที่มาจากชุมชนชายแดนใกล้กับประเทศลาว มีประชากรที่มีความสามารถในการทำงานที่หลากหลายและเข้าใจวัฒนธรรมข้ามชาติได้ดี ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนและอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานคุณภาพ. ด้านโลจิสติกส์ หนองคายมีศักยภาพสูงในด้านขนส่งข้ามประเทศด้วยระบบรางรถไฟและระบบขนส่งแบบใช้เทรลเลอร์ ทำให้สามารถเชื่อมต่อการค้ากับประเทศใกล้เคียงอย่างจีน, ลาว และเวียดนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขยายตลาดสู่ ASEAN และอาเซียนพลัสสาม ด้านระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง หนองคายมีการวางผังเมืองและการก่อสร้างที่เตรียมพร้อมสำหรับการรองรับนักลงทุน รวมทั้งสาธารณูปโภคที่ครอบคลุม สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ภาคการท่องเที่ยว ด้วยทำเลที่ติดกับแม่น้ำโขง หนองคายมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาคบริการได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งโรงแรมและที่พักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ ภาคการเกษตร หนองคายเป็นจังหวัดที่มีฐานการเกษตรที่แข็งแกร่ง สามารถผลิตข้าว, ปลา, ไก่, เนื้อหมู รวมทั้ง ผลไม้ มะเขือเทศ ข้าวโพด สัปปะรด และยาสูบ เวียนกันได้ ตลอดทั้งปี

ฤาษีลภ-มนเดช-จังหวัดหนองคาย