ขอนแก่น (ชมคลิป) คณะทำงาน รมต.ธรรมนัส เร่งสำรวจแหล่งน้ำเพื่อทำบ่อบาดาลขนาดใหญ่ เนื่องในปีมหามงคล 72 พระชนมพรรษา

เร่งสำรวจแหล่งน้ำเพื่อทำบ่อบาดาลขนาดใหญ่ เนื่องในปีมหามงคล 72 พระชนมพรรษา สนองพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ชูหนองใหญ่อำเภอกระนวนเป็นหนึ่งใน 72 แห่งรองรับประชากรใช้น้ำ 2 จังหวัด ประชาชนได้ประโยชน์กว่าแสนชีวิต

ที่บริเวณบึงหนองใหญ่ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น นายพงศกรณ์ เสาร์ทน คณะทำงานรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเอกชัย สืบสารคาม สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น เขตอำเภอกระนวน นายสุนทร โพธิ์ศรี นายก อบต.หนองโก อ.กระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดลเขต 4 ขอนแก่น ลงพื้นที่บึ่งหนองใหญ่ เพื่อทำการตรวจปริมาณน้ำ และสถานที่ทำการก่อสร้างบ่อบาดาลขนาด พร้อมนำเสนอให้กับกระทรวงเกษตรฯ ทำการพิจารณาเพื่อเป็นแหล่งน้ำในโครงการ 72 แห่งทั่วประเทศไทย ฉลองปีมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้

นายพงศกรณ์ เสาร์ทน เผยว่าปีนี้เป็นปีมหามงคล วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นปีครบรอบพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ถือว่าเป็นปีที่โชคดีของพสกนิการที่พระองค์ท่านมีดำริให้ช่วยประชาชนมีโครงการบาดาลขนาดใหญ่ ให้เท่ากับพระชนมพรรษาของท่านคือ 72 ปี ที่มีแหล่งบานดาลขนาดใหญ่ 72 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งบริเวณพื้นที่ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่อีกหนึ่งเป้าหมายที่เราจะลงมาช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งจะนำโครงการดังกล่าวมาช่วยเหลือชาวบ้าน โดยประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะชาวตำบลหนองโก จะมีหลายพื้นที่ เช่น ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน ตำบลห้วยเม็ก ตำบลคำใหญ่ ซึ่งเป็นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และใกล้เคียงก็จะได้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งประชากรราว 100,000 ชีวิตจะมีน้ำใช้ร่วมกัน

ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้นับว่าเป็นพระหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวฯของเรา โดยจากการตรวจสอบพื้นที่บึงหนองใหญ่มีพื้นที่ ที่เหมาะสมที่จะเป็นบ่อบาดาลขนาดใหญ่ ซึ่งใช้บริเวณไม่เกิน 10 ไร่ ก็สามารถดำเนินการได้แล้ว จากการสำรวจพื้นที่จะเป็นการร้องของบประมาณในการดำเนินก่อสร้าง คาดว่าไม่เกินปี 2568 ก็จะแล้วเสร็จ