พ่อเมืองเลยเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย


เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 25 เม.ย.67 มูลนิธิราชประชานเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงยังชีพสิ่งพระราชทาน โดยนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานเคราะห์ ประจำจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยและ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เทศบาลเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวสดุดีว่า จังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนต่างปลื้มปีติและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และมูลนิธิราชประชานุ เคราะห์ ในพระบรมราชาชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเลย
ด้านนายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.40 น.วันที่ 24 เมษายน 2567 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 1 หลังคาเรือน ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง และได้รับผลกระทบบ้านใกล้เคียงติดกัน 2 หลังคาเรือน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6 ราย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย